De TimEnterprise 2015 oktober release: time-savers

04-11-2015

Time saverTijd. Je kunt er geen genoeg van krijgen. Letterlijk. En daarom hebben de kernleden van de gebruikers­groep voor ons de klantenwensen uitgezocht die voor u het meeste tijd besparen. Wij denken dat dit hen heel goed is gelukt. En zoals altijd beloven wij dan hier iets aan te doen. Met enige trots presenteren we daarom de volgende ‘time-savers’ in de TimEnterprise 2015 oktober release.

Verlofoverzicht met houdbaarheid
Medewerkers hebben vaak veel vragen over hun verlof. Het is ook niet makkelijk, met alle regelingen en beperkte houdbaarheid van de verschillende verlofsoorten. Ook managers willen graag inzicht in de verlofstuwmeren van hun medewerkers, als aanknopingspunt voor een gesprek. Daarom laat Tim nu in een nieuw verlofoverzicht duidelijk zien hoe het verlofpotje is opgebouwd en uit welke potjes al is opgenomen. Daardoor is er altijd helder of er nog verlof is dat snel moet worden opgemaakt.

In/uit dienst assistent
Zelfs met de contractwissel-assistent moesten er nog veel handelingen worden verricht om personen in- en uit dienst te melden. Daarom is deze assistent nu nog verder gestroomlijnd. Alle noodzakelijke handelingen zitten nu op één plek, en de overbodige handelingen zijn verdwenen. Personen toevoegen, modellen kopiëren, gegevens aanvullen en het controleren van het resultaat zijn nu in een oogwenk gebeurd. En met één vinkje weet een vertrekkende medewerker precies hoeveel verlof hij of zij nog heeft.

Afdelingsgebonden productrechten
Als een medewerker van afdeling verandert, heeft u nu ook een stuk minder werk aan het aanpassen van rechten. De producten die horen bij een afdeling kunnen nu rechtstreeks aan de afdeling worden toegekend, zodat alle leden er automatisch op kunnen schrijven. Bj een wisseling hoeft u dan geen rechten meer in te trekken of uit te delen. Mensen die voor twee afdelingen werken krijgen dan gelijk bij het verantwoorden minder vragen: Tim kan dan vaak automatisch bepalen voor welke afdeling de uren zijn.

Persoonlijke bezigheden
Ook bij de bezigheden kunt u extra vragen bij het verantwoorden voorkomen door de bezigheden persoonlijk te maken. Bij de medewerker kunt u opgeven welke bezigheden voor hem of haar relevant zijn, waardoor er minder keuzes gemaakt hoeven worden. Daarmee voorkomt u gelijk ook veel fouten. Door de bezigheden slim in te zetten kunt u veel extra informatie uit uw gegevens halen, zonder dat de gebruiker daarmee extra wordt belast. Denk bijvoorbeeld aan projectfaseringen, locatie, functies, competenties, tarieven en meer.

Deeltijdafhankelijk afromen
Flexibel werken is tegenwoordig de norm, maar flexibiliteit heeft wel grenzen. Het is geen middel om extra verlof bij elkaar te sparen. Daarom biedt het plus/min saldo de mogelijkheid het saldo af te romen als het saldo te hoog oploopt. Voor deeltijdwerkers moest dat voorheen persoonlijk ingeregeld worden. De cao module kan dit nu automatisch voor u regelen op basis van het deeltijdpercentage. U kunt dit ook gebruiken als men aan het eind van het jaar maar een bepaald deel van het saldo mee kan nemen.

Standaardrooster na ziekte
In organisaties waar de medewerker zelf mag roosteren, is in de cao vaak ook geregeld dat bij ziekte wordt uitgegaan van het oorspronkelijke werkpatroon van de medewerker. Als een medewerker zich beter meldde, dan moest de applicatiebeheerder een nieuw rooster genereren voor de betreffende periode. Met een nieuwe instelling kunt u dit voortaan automatisch laten uitvoeren, ook als de ziek- en betermeldingen via de HRM koppeling worden aangeleverd.

Download ‘m nu!
De TimEnterprise 2015 oktober release met ál deze nieuwe ontwikkelingen staat nu klaar op het klantenportaal. U kunt hem elk moment downloaden. Vergeet niet op dezelfde pagina ook een nieuw licentie bestand aan te vragen, dan kunt u er direct mee aan de slag.

Flexibel werken met Tim  Onze referenties  Mobiel werken met TotalMobile