De allerbeste wensen voor 2016!
../html/index.php?page_id=649

Privacyverklaring

MEI 2016

Aenova en uw privacy

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw persoonlijke informatie behandelen wij vertrouwelijk en met de grootste zorg. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Aenova is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Aenova verzamelt gegevens op verschillende manieren, namelijk wanneer u zelf uw gegevens invult, en gegevens die Google Analytics verzamelt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Contactformulier

Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verzameld door Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zetten wij Google Analytics in. De informatie die we daarmee verzamelen zoals het ip-adres van uw computer, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in o.a. de Verenigde Staten. Mogelijk verstrekt Google de data aan derden ofwel vanwege wettelijke verplichting, ofwel voor de verwerking van de data. Wij hebben hier geen invloed op.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring gestelde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • IP-adres


Wat doen wij met uw gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • Over belangrijke ontwikkelingen binnen onze producten en diensten;
  • Over nieuwe producten en diensten van Aenova;
  • Over commerciële aanbiedingen;
  • Voor marktonderzoek.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden u aan altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Social media

Op onze website staan buttons naar social media, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of YouTube. Deze privacyverklaring geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacy regels van deze social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.

Wilt u informatie over uw persoonsgegevens?

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt ons ook vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u ons dat ook laten weten. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit doen wij bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Vragen of informatie?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Aenova, Postbus 3221, 2601 DE Delft, 015 – 2136144 of per mail via info@aenova.nl.


Een PDF van deze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Bel ons  Flexibel werken met Tim  Meer informatie   Mobiel werken met TotalMobile