De allerbeste wensen voor 2016!
../html/index.php?page_id=649

Resource management

CAPACITEITSMANAGEMENT

Resource planning met TimEnterprise
In de huidige tijd moeten we steeds meer werk verzetten met minder mensen. Om resultaatgerichte afspraken te maken met medewerkers is het belangrijk te weten of de taken daadwerkelijk kunnen worden volbracht binnen de beschikbare tijd. Ook is het van belang aan opdrachtgevers een realistisch beeld te kunnen geven wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is voor een belangrijke opdracht.

Met een goede resourceplanning heeft u op eenvoudige wijze inzicht in de beschikbare tijd en de werkdruk van uw medewerkers. U weet onmiddellijk welke personen inzetbaar zijn. Als de beschikbare capaciteit verandert door bijvoorbeeld ziekte worden knelpunten direct zichtbaar, zonder dat de planning automatisch verandert. U heeft hiermee de volledige controle over de prioriteiten van uw projecten zonder dat u het onmogelijke vraagt van uw medewerkers.

Roosterplanning met TimEnterprise
Zorgen dat er op elk gewenst moment de juiste bezetting is kan een hele uitdaging zijn. Bijna iedereen werkt tegenwoordig in deeltijd, en mutaties in de aan- en afwezigheid van alle medewerkers leggen al snel een zware last op het planproces. Daarnaast is het van belang om een goed inzicht te hebben wanneer er in het verleden te veel of te weinig capaciteit was ingepland, zodat de werkvoorraad goed voorspelbaar is.

Het maken van een roosterplanning wordt eenvoudiger, sneller en accurater door een goede integratie van informatie over de werkroosters, de digitale verlofkaart, de werkvoorraad en de planning. Door deze informatie optimaal te benutten worden de processen van medewerkers, leidinggevenden en planners optimaal op elkaar afgestemd. Door de gegevens over begrote en daadwerkelijke uren te combineren met de planning ontstaat een optimaal inzicht over de ideale bezetting.

Ik wil graag meer informatie

Bel ons  Rechterblokje beurs overheid en ict Ik wil graag meer informatie  Onze referenties