Grip op arbeidstijd

Met TimEnterprise

TIMENTERPRISE IN 2 MINUTEN

 

DE VRIJHEID VAN FLEXIBEL WERKEN IS TE STUREN

Met TimEnterprise hebben managers en medewerkers grip op arbeidstijd en kosten. Tim is krachtige en slimme software voor het plannen, controleren en sturen van arbeidstijd. Niet voor niets werkt 42% van de lokale overheden al productiever met Tim. U kunt uren registreren, aan- en afwezigheid van medewerkers bijhouden en onkosten declareren. Ook kunt u budgetten verdelen en bewaken, project- en capaciteitsplanningen maken en kostprijzen berekenen. Voor het managen van flexibel werken is Tim de perfecte oplossing. In Tim legt u de afspraken hierover vast. Zo kan de medewerker - binnen de grenzen - zelf bepalen waar en wanneer hij werkt. Dat maakt hem productiever en gelukkiger. Want sturen op prestaties is veel effectiever dan sturen op aanwezigheid. Met Tim kunt u de nieuwe vrijheid van medewerkers sturen.

Met de TimEnterprise Basismodule legt u een stevig fundament voor het registreren van uren. Tim is moeiteloos uit te breiden met specifieke modules, zoals de Rooster- en Verlofmodule, Cao- en Overwerkmodule, Resourceplanning, Roosterplanning en Budget, Planning en Informatie of TimWeb en TimApp.

Tim ondersteunt deze cyclus volledig. Elke medewerker kan zo zijn eigen werkwijze beoordelen en verbeteren. En met deze informatie kunt u analyses uitvoeren en ook de hoger gelegen processen sturen. Zo werkt iedereen continu aan kwaliteitsverbetering.

TimEnterprise is voor elke specifieke bedrijfssituatie in te richten. Tim werkt waar en hoe u maar wilt; lokaal, via private cloud, via internet en met de slimme TimApp.

Tim sluit naadloos aan op alle financiële en hr-pakketten van leveranciers, zoals PinkRoccade, AFAS, Raet, Centric en ADP. Maar ook MS Project, MS Exchange en Novell Groupwise.

Met Tim stuwt u de productiviteit omhoog en u investeert meteen in werkplezier. U kunt flexibel werken faciliteren, u gaat efficiënter om met arbeidstijd en verlicht de administratieve last. U weet precies wat iedereen presteert, wat dat kost en wat dat oplevert. U hebt altijd een optimale personele bezettingsgraad, waardoor u aanzienlijk op personeelskosten bespaart.

Bel ons  TimEnterprise    Rechterblokje gemeenten  TimWeb en TimApp