Tim en HNW

HULP BIJ HET NIEUWE WERKEN

"Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager."
(Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007)

Het Nieuwe Werken (HNW) staat voor slimmer, effectiever en efficiënter werken. Elke organisatie geeft hier haar eigen invulling aan. HNW gaat vaak gepaard met flexibele werktijden, flexplekken, de mogelijkheid tot thuiswerken en sturen op resultaat in plaats van aanwezigheid. Maar wat is dan de rol van tijdregistratie binnen HNW? Is tijdschrijven eigenlijk nog wel relevant? En hebben we Tim nog wel nodig?

Hieronder een aantal voorbeelden waar u binnen HNW mee te maken kan krijgen en waar Tim een oplossing voor biedt. Door er op te klikken kunt u er meer over lezen.

Bij HNW hebben medewerkers de mogelijkheid binnen bepaalde grenzen hun eigen werktijden of werkpatroon in te delen. Dit heeft echter invloed op bezetting van afdelingen en bereikbaarheid van medewerkers. Zijn er voldoende mensen op het juiste moment beschikbaar voor de aanwezige werkvoorraad? Wie is er bereikbaar voor vragen?

Het bezettings- en aanwezigheidsoverzicht in Tim geeft aan wie er volgens het rooster wanneer beschikbaar of ingepland is. Zo is er altijd iemand aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden. De afwezigheidsaanvragen en –meldingen geven aan waar er gaten vallen in de organisatie op basis van competenties. En de roosterplanning geeft de totale werkvoorraad aan.

Bij HNW heeft de medewerker vaak geen vaste werkplek en kan overal binnen de organisatie gaan zitten of vanuit huis werken. Directe collega’s blijven wel bij elkaar in de buurt zitten, maar het komt vaker voor dat het onduidelijk is of iemand op kantoor is, thuis werkt of misschien wel verlof heeft. Ook het interne nummer waar een medewerker vroeger prima op te bereiken was, behoort bij HNW tot de verleden tijd.

Tim heeft een duidelijk aanwezigheidsoverzicht. Door via een klok of in Tim in te melden is het duidelijk of een medewerker intern is, extern werkt of verlof heeft. En het bezettingsoverzicht biedt de mogelijkheid om de bezetting in de gaten te houden. En de verschillende contactgegevens in Tim zorgen ervoor dat collega’s nog steeds goed te bereiken zijn.

De verantwoordelijkheid voor de resultaten en het bewaken van de afspraken liggen  bij de medewerker zelf. Er wordt minder gestuurd op aanwezigheid en meer op resultaat. Maar aangezien medewerkers nog steeds betaald worden op basis van uren, kan het element tijd niet volledig over het hoofd gezien worden. Er moet inzage komen in de gemaakte afspraken, op basis van de te besteden tijd.

Het individueel werkplan van Tim biedt een overzicht van hoeveel budget een medewerker krijgt voor een vastgelegde activiteit. Zo kunnen werkzaamheden realistisch ingepland worden en kan er gestuurd worden op resultaat. Het statusoverzicht in Tim geeft aan hou het budget zich verhoudt tot de realisatie. Zo houdt een medewerker de werkdruk beter in de hand en worden de verwachtingen van een werkgever beter gemanaged.

HNW biedt veel vrijheid. Maar deze vrijheid is geen vrijblijvendheid. Een organisatie moet zich (ook met HNW) vaak zowel in- als extern kunnen verantwoorden, waarbij tijdschrijven een belangrijke rol speelt. Zo kan het cruciaal zijn bij projecten, subsidies, ziekteverzuim en als het gaat om verantwoording van financiën.

Daarnaast biedt het bijhouden van directe en indirecte uren onmisbare feedback voor een lerende HNW-organisatie. Zo kan men inzicht krijgen in het aandeel waarde toevoegende (directe) uren, ten opzichte van het totaal aantal gewerkte uren. Hierbij is tijdschrijven een feedbackinstrument en moet er gewaakt worden voor een afrekencultuur. Tot slot kan tijdschrijven binnen HNW een handig hulpmiddel zijn voor medewerkers om bestede tijd en bereikte resultaten vast te leggen.

Tijdschrijven is dus ook met HNW zeer nuttig, als het maar een helder doel voor ogen heeft. Begint uw organisatie binnenkort met HNW of worstelt u met de rol van Tim? Neem contact met ons op, dan komen we graag langs om met u mee te denken.

Ik wil graag meer informatie

Bel ons  Flexibel werken met Tim  Onze referenties  Elk platform, Elk apparaat