FLEXIBEL EN MOBIEL WERKEN

VOOR GEMEENTEN

Gemeenten krijgen het steeds drukker. De rijksoverheid schuift hun meer taken toe die uitgevoerd moeten worden met minder middelen. Daarnaast worden ze steeds meer afgerekend op prestaties, efficiëntie en klantgerichte dienstverlening. Met fusies tot gevolg, waardoor gemeenten groter en complexer worden. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken.

Inzicht in bestede tijd (en kosten) is een grote stap in de goede richting. Het slim inzetten van mobiele apparaten werkt daar ook aan mee. En daar kan onze software de helpende hand bieden.

Binnen een gemeente zijn vooral de Vergunning, Toezicht & Handhaving (VTH) medewerkers veel op pad om in het veld gegevens te verzamelen. Maar voordat ze aan de slag kunnen moeten ze eerst op kantoor de nodige documenten uit verschillende systemen halen. Zowel papieren- als digitale gegevens.

Alles wat uiteindelijk gecontroleerd wordt, moet u centraal verwerken in een zaaksysteem. Een foto wordt van de camera gehaald om aan het rapport toe te voegen, een handtekening ingescand en de overige gegevens worden in de systemen verwerkt. Een omslachtig en arbeidsintensief proces.

Dit kan een stuk efficiënter met TotalMobile. Een medewerker van VTH gaat op pad met een tablet of smartphone, uitgerust met TotalMobile. In TotalMobile staan de taken die uitgevoerd moeten worden, inclusief NAW en locatie gegevens, aangevuld met de dossiers die voor de taak nodig zijn. De digitale formulieren die bij de taak horen worden ingevuld. Foto’s worden natuurlijk met de smartphone of tablet gemaakt en direct aan het formulier toegevoegd. Tot slot kan er, met het oog op een meer klantgerichte dienstverlening, een (digitale) handtekening toegevoegd worden aan het formulier. En klaar is kees.

TotalMobile zorgt er dan voor dat alle gegevens direct in één of meerdere backoffice systemen gezet worden. En mocht er even geen internetverbinding zijn, geen probleem, want op het moment dat TotalMobile een internetverbinding vindt worden alle gegevens direct doorgestuurd.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  • Minder tijd kwijt aan voorbereiding
  • Uniforme manier van rapporteren en geen foutmarge door overname van papieren gegevens
  • Geen dubbele werkzaamheden meer, want alles staat direct in het backoffice
  • Ter plaatse digitaal een handtekening en foto toevoegen, waardoor alles direct afgehandeld is
  • Gelijk de tijd-, kilometer- en bezoekregistratie digitaal in TotalMobile
  • Écht mobiel werken door zowel on- als offline gebruik


Bekijk hieronder het verhaal van de gemeente Aberdeen. Voor meer informatie over TotalMobile kunt u verder lezen, maar u kunt natuurlijk ook even contact opnemen. We komen graag bij u langs om er wat meer over te vertellen.

TimEnterprise is voor 42% van de Nederlandse gemeenten al een begrip. De slimme software voor het plannen, controleren en sturen van arbeidstijd wordt door de gebruikers liefkozend Tim genoemd. Zowel managers als medewerkers hebben met Tim grip op arbeidstijd en kosten, dus iedereen profiteert van deze oplossing.

Tim is opgegroeid met gemeenten. Veel toepassingen binnen Tim zijn daarom perfect afgestemd op gemeentelijke werkwijzen. Eenvoudige toepassen van de IWK (Individuele Werk Kaart) en registreren en managen van het IWP (Individuele WerkPlan) zijn daar een voorbeeld van. Ondersteunend aan Het Nieuwe Werken binnen De Nieuwe Overheid.

Tim geeft inzicht in waar uw organisatie tijd aan besteed en geeft inzicht in hoeverre het aansluit op uw doelmatigheid. Ook is het ondersteunend aan de rechtmatigheid, bijvoorbeeld voor het berekenen en verantwoorden van leges.

Tijdverantwoording op reguliere activiteiten, projecten en improductieve uren is de basis van Tim en wordt op grote schaal gebruikt door gemeenten. De koppeling van de tijdverantwoording met andere functionaliteiten maakt Tim overzichtelijk en compleet. Bijvoorbeeld inzicht in kostendekkendheid van tarieven, digitale verlofadministratie (geïntegreerd met tijdverantwoording) en voortgang in de planning en begroting cyclus.

Daarnaast zorgt Tim ervoor dat (verwachtte) aan- en afwezigheid en beschikbaarheid eenvoudig inzichtelijk is voor de receptie en andere collega’s. De koppeling met kloksystemen en elektronische agenda systemen werken hier aan mee. Daarnaast heeft Tim een naadloze integratie met alle financiële en HRM pakketten. Genoeg redenen om aan de slag te gaan met Tim.

U hoeft ons niet alleen op onze blauwe ogen te geloven, u kunt ook lezen wat andere gemeenten over ons te zeggen hebben. En natuurlijk kunt u contact met ons opnemen. Dan vertellen we u heel graag wat we voor u kunnen betekenen.

Ik wil graag meer informatie

 

Bel ons  Contact met Aenova  Mobiel werken met TotalMobile  Flexibel werken met Tim