Invoering IKB voor gemeenten naar 2017

11-05-2015

Invoering IKB naar 2017De invoering van het individueel keuzebudget (IKB), als onderdeel van de nieuwe cao ‘gemeenten 2013-2015’, wordt uitgesteld naar 1 januari 2017. Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat de invoering complexer is en meer tijd vergt dan verwacht. Toch kunnen gemeenten die wel tijdig klaar zijn met de voorbereidingen als pilot-gemeente per 1 januari 2016 van start met het IKB.

Ledenbrief van LOGA

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke  Voorwaarden (LOGA) informeert haar leden hierover. Naast de schaalgrootte en de diversiteit van de sector hangt het uitstel samen met een tweetal specifieke factoren.

De samenloop van de invoering van het IKB en een nieuw beloningshoofdstuk in de CAR-UWO blijkt tot rechtspositionele vraagstukken te leiden. Daarnaast zorgt het toevoegen van vakantietoeslag in het IKB voor problemen in het betalingsritme wat leidt tot begrotingsvraagstukken.

Meer informatie over de aanleiding van het uitstel staat in de ledenbrief die LOGA op 1 mei heeft verstuurd.

Het IKB en TimEnterprise

Meer informatie over de invoering van het IKB en de rol in TimEnterprise leest u in het nieuwsbericht 'Individueel keuzebudget per 2016 voor gemeenten' van 27 maart 2015. Voor meer vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Flexibel werken met Tim  Onze referenties  Mobiel werken met TotalMobile