De allerbeste wensen voor 2016!
../html/index.php?page_id=649

ARBEIDSTIJDMANAGEMENT

GRIP OP ARBEIDSTIJD

Vrijheid versus controle
Tijd is een schaars goed. Elke seconde kunt u maar een keer besteden. De klok tikt door en deadlines komen genadeloos dichterbij. Het optimaliseren van de inzet van uw personeel is daarom een van de belangrijkste planningsactiviteiten en tegelijkertijd ook een van de lastigste. Want mensen willen steeds meer zeggenschap over waar en wanneer ze werken, zodat ze een gezonde balans tussen werk en privé kunnen creëren. U kunt het maximale uit de tijd van uw werknemers halen én tegelijkertijd de arbeidsvreugde verhogen door bedrijfsmatige en persoonlijke flexibiliteit te creëren. TimEnterprise is krachtige software, waarmee u de beschikbaarheid van uw personeel, de werkvoorraad en de randvoorwaarden, zoals beschikbare tijd en budget, kunt managen. Tim biedt houvast en duidelijkheid voor managers én medewerkers. Met Tim legt u de afspraken over flexibel werken vast en krijgt u grip op de tijd.  

Individuele Werk Kaart (IWK)
Natuurlijk moet u weten op welke capaciteit u kunt rekenen als u projecten plant. Dat is geen sinecure in een organisatie waar mensen flexibel werken en beschikken over verlofdagen, waar zij aanspraak op kunnen maken. Als organisatie wilt u de aanwezigheid afstemmen op het werkaanbod, terwijl de medewerker een gezonde balans tussen werk en privé wil creëren. De Individuele werkkaart, ook bekend als 'arbeidstijdenmanagement', biedt hierbij houvast. Met een eenvoudige systematiek voor het plannen van werk én personele inzet, waarbij men uitgaat van het netto aantal te werken uren op jaarbasis in plaats van deeltijdpercentages en verlofrechten. Over de inzet van deze werkbare uren maken managers en medewerkers afspraken, waardoor iedereen zijn doelen kan bereiken.

IWK pilot succesvol
De ervaring met IWK bij drie pilot gemeenten leert dat het efficiënt en effectief inzetten van werkuren vermindering van werkdruk bij medewerkers oplevert en de leidinggevende beter in staat stelt te anticiperen op het werkaanbod. IWK is niet alleen handig voor de bedrijfsvoering maar biedt gemeenten ook de mogelijkheid zich te profileren als aantrekkelijk werkgever.

Ik wil graag meer informatie

Bel ons  Rechterblokje beurs overheid en ict Ik wil graag meer informatie  Rechterblokje gemeenten